SGP-Houten: zorg eerst voor goede participatie in asieldebat

 In Top3

Het college in Houten kiest voor doorzetting van asielvoorstel Houten-Hub in Houten-Oost. SGP-Houten vindt het niet verstandig om na vier maanden met hetzelfde voorstel te komen, en nauwelijks iets te doen met inspraakreacties van omwonenden en andere Houtenaren tegen deze locatie. ‘Trek niet alleen conclusies in het gemeentehuis, maar neem inwoners van Houten mee in alle stappen’. SGP-Houten roept op een andere route te kiezen: ‘neem Houtenaren eerst breed mee in discussie over asielzoekers en statushouders, het type opvang, en mogelijke locatiekeuzes’. SGP-Houten is voorstander van opvang van asielzoekers en statushouders in Houten, maar hecht ook aan draagvlak voor opvang van asielzoekers en statushouders in Houten. SGP- Houten stelt voor vier scenario’s met Houtenaren te bespreken: Houten-Hub in Houten-Oost, spreiding over meerdere locaties in Houten, opvang door COA in Houten en bovenwettelijke verhoging van het aantal statushouders. Iedere keuze heeft voor- en nadelen, maar ga daarover expliciet in gesprek met inwoners van Houten. Extra toelichting: Scenario’s

  • Scenario 1: Het Houten-Hub voorstel (dat wil zeggen plan voor opvang van asielzoekers op één locatie, en huisvesting van Doorgeefluik, Voedselbank en Krachtfabriek om asielzoekers te helpen bij integratie in Nederland), en bouw van huizen voor (Houtense) spoedzoekers.
  • Scenario 2: Spreid asielzoekers over meerdere locaties in Houten uit (vanuit landelijke overheid klinken ook stemmen om minder grote locaties mogelijk te maken). Neem in de discussie over scenario 1 en 2 integraal de locatiekeuze mee. De gemeente heeft een lijst opgesteld en daar conclusies aan verbonden, maar de overwegingen zijn voor SGP- Houten niet geheel duidelijk, en mogelijk hebben Houtenaren nog meer suggesties.
  • Scenario 3: COA koopt locatie in Houten en organiseert asielopvang op nader te kiezen locatie. In deze optie heeft de gemeente Houten geen zeggenschap over opvang, maar ook geen bemoeienis met de opvang.
  • Scenario 4: vang geen asielzoekers op, maar vang een hoger aantal statushouders op dan wettelijk verplicht. Dit gaat wel ten kostte van sociale woonruimte van Houtenaren. Bij scenario 2-4 moet wel een oplossing gevonden worden voor huisvesting van Doorgeefluik, Voedselbank en de Krachtfabriek. Opmerkingen bij Houten-Hub in Houten-Oost Voor de locatie Houten-Oost wordt uitgegaan van bereidheid door het COA om asielzoekers te huisvesten in Houten, die 1) hoge zekerheid hebben een status als vluchteling te krijgen en geen veiligelanders zijn, 2) de asielzoekers kunnen doorstromen naar een sociale huurwoning in Houten, zodra een status wordt verkregen. Beide veronderstellingen moeten getoetst worden op haalbaarheid. SGP-Houten is voorstander van steun bij integratie, maar dan moet wel helder zijn dat COA meegaat in de wensen van Houten.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter