SGP stemt voor zonneveld ’t Goy, met kanttekeningen

 In Nieuws

Uit de wind, in de zon. Zo was te lezen in onze verkiezingsflyer. Niet die megalomane windmolens die ons buitengebied aantasten, wel fors inzetten op zonne-energie. Bij monde van met name Pascal Ooms strijden wij hier al lang voor in de Houtense raad.

Met enige aarzeling stemden wij in met het uitnodigingskader zonnevelden. Dubbel grondgebruik werd als criterium toegevoegd door een SGP-voorstel, maar helaas werd het voorstel om eerst niet-landbouwgrond te benutten weggestemd door een meerderheid.

We staan daarom niet direct te springen bij zo’n voorstel als vanavond, maar houden ons woord, we stemmen voor.

Wel wil ik diverse aandachtspunten benoemen:

  • Het buitengebied levert hiermee stroom vooral voor binnen de rondweg, en bovendien zien we dat de landelijke overheid kritisch is, en stimuleert dat éérst zoveel mogelijk daken worden vol gelegd.
  • 10% lokaal eigenaarschap vinden we te weinig, we verwachten bij komende initiatieven meer sturing van het college en dus ook meer lokaal eigenaarschap. Waarom heeft u die sturing bij dit project niet gegeven? En bent u bereid deze makelaarsrol in de toekomst wel te gaan nemen?
  • Wij roepen het college hierbij blijvend op hier echt werk van te maken en creatief te zijn. Ook al is dat nog niet genoeg, we moeten het niet overslaan. We overwegen ook om op dit punt later nog met voorstellen te komen.
  • Het stroomnet zal gaan kraken om alle opgewekte energie te kunnen verwerken, we horen de wethouder spreken over investeringen die nodig zijn in de toekomst. Wat kunnen we precies verwachten, en wanneer? En wie gaat dat betalen?
  • Als het zonnepark over al die jaren weer verwijderd is, hoe lang duur het voordat de agrarische grond z’n kwaliteit weer terug heeft? En verandert de bestemming ook weer terug naar agrarisch?
  • De eerste stap zou natuurlijk moeten zijn: energieverbruik terugdringen. Wij roepen u op hier stevig op in te zetten.
  • Bij het rondetafelgesprek kwamen diverse zorgpunten naar voren, op ons verzoek heeft de initiatiefnemer een notitie gestuurd met de stand van zaken. Het enthousiasme over dit project is niet groot. We zijn blij dat er wel diverse aanpassingen zijn gedaan nav de input van familie Vernooij en de agrariers aan de noordzijde. Met familie Vernooij hebben wij nog contact gehad, ze kunnen leven met de aanpassingen, maar willen wel graag dat de gemeente meekijkt bij de evaluatie van de afspraken na één jaar. Is de wethouder daartoe bereid, vraag ik tot slot.

Wouter van den Berg
Fractievoorzitter SGP-Houten
Tekst uitgesproken tijdens gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2019. Het raadsvoorstel voor het nieuwe zonnepark werd unaniem aangenomen.

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

windmolens