Spreektekst zienswijze WIL

 In Nieuws

Het economisch klimaat in Nederland is flink verbeterd en dat merken wij ook op de arbeidsmarkt. Deze is wel fundamenteel veranderd, waardoor het moeilijk is voor bepaalde groepen mensen om een baan te vinden. Dat merken wij ook bij WIL.

Veel punten uit de agenda van WIL voor 2019 en verder kunnen wij steunen, maar zeker niet alle.

Wij zijn namelijk ook bezorgd over WIL. De werkdruk is structureel hoog en het College geeft aan dat de basisdienstverlening onder druk staat. Wij vragen ons ook af of WIL voldoende beweegt in de gewenste Houtense richting. Bovendien WIL investeert, wij als gemeente investeren in lokaal beleid en toch geeft WIL een waarschuwing dat het allemaal lastiger wordt en meer gaat kosten volgende jaren. Dat vindt de SGP niet logisch. Vindt de wethouder dit wel logisch? Doet WIL genoeg om deze situatie te keren? Of concreter biedt de begroting voor 2019 en verder voldoende waarborgen om de situatie te verbeteren?

WIL heeft een begrotingswijziging voor 2018 opgesteld en een meerjarenplan gemaakt. Het College reageert kritisch op de begrotingswijziging 2018 en de plannen voor 2019 en daarna. Wij steunen u daarin. Maar wij vragen ons af of een kritische reactie genoeg is om WIL tot verandering te bewegen. Wij vragen de wethouder en de heer Jimmink, als vertegenwoordiger in het AB van WIL dit kritisch geluid krachtig over te brengen in het bestuur van WIL. Graag zouden wij hier ook een terugkoppeling van ontvangen.

Wij hebben meegewerkt aan een motie van D’66, die door hen is ingediend/ wordt ingediend over de begrotingswijziging voor 2018. En die gesteund wordt door veel andere partijen. Wij vinden dit in strijd met eerdere afspraken en het is onduidelijk wat ons dit nu oplevert. Maar wij overwegen ook tegen beleidsmatige hoofdlijnen van de begroting 2019 te stemmen. Wij willen graag eerst zien dat WIL veranderingen aanbrengt op basis van de zienswijze. En dan zou steun kunnen volgen, niet ervoor.

Tenslotte, wij willen graag praten over een nieuwe opdracht of herijking van opdracht aan WIL. Twee zaken staan wat ons betreft bovenaan: ouderen op de arbeidsmarkt, die hebben het nog steeds lastig en preventie van schulden. Echt een urgent probleem, want ik begreep dat het schuldenniveau van huishoudens steeds hoger wordt, ondanks de betere economie. Wij begrepen van de wethouder dat hij hier laten dit jaar op terug komt bij de herijking van de agenda van WIL. Zojuist zag ik dat de schriftelijke vragen van D’66 beantwoord zijn over de WIL en daarin staat dit ook genoemd. Dus heb ik daar geen vragen over.

Uitkomst:

De SGP werd in het debat niet overtuigd door de wethouder, en kon daarom niet instemmen met de begrotingswijziging 2018 en maken wij een voorbehoud bij de begroting van 2019.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter