Toch ongewenste hoogbouw en stadse verdichting voor Houten

 In Nieuws
SGP-Houten ontevreden over stemming gemeenteraad over Ruimtelijke Koers

Ondanks de oproep van vele inwoners krijgt Houten toch z’n hoogbouw en stadse verdichting. Dat bleek bij stemmingen van de gemeenteraad over de Ruimtelijke Koers. Verder is de hete aardappel over bouwen in Houten Noordwest of in Oost doorgeschoven. SGP-Houten wist diverse verbetervoorstellen aangenomen te krijgen. Al met al kunnen wij deze Ruimtelijke Koers niet steunen. Het woord is nu aan de inwoners in een referendum.

Participatie onvoldoende

Dat er voor jong en oud snel en betaalbaar bijgebouwd moet worden staat niet ter discussie en heeft volledige steun van SGP-Houten. Veel Houtenaren deelden in de aanloop naar de behandeling van de koers door de gemeenteraad hun zorgen en kritiek over de manier waarop dat gebeurt. 400 zienswijzen, 1500 petitietekenaars en meer dan 4000 handtekeningen voor een referendum. Dit was onnodig geweest wanneer er een koers lag met meer draagvlak en minder onrust. Een motie van SGP-Houten om het proces in aanloop naar de koers als onvoldoende te bestempelen haalde het helaas niet.

Hoogbouw en verdichting

Houten is mede zo geliefd vanwege z’n open en groene karakter. Veel laagbouw en veel sociale samenhang. Toch kiest de koers en de meerderheid van gemeenteraad voor hoogbouw (tot 14 bouwlagen) en stedelijke verdichting in centrum, aan de Molenzoom en de Koppeling. Een voorstel van SGP-Houten om hoogbouw afhankelijk te maken van aantoonbaar draagvlak haalde het helaas niet. Wel kreeg ons amendement om geen hoogbouw toe te staan bij entree van het Oude Dorp een meerderheid.

Onnodige mist over Noordwest of Oost

Bouwen in Houten-Noordwest langs de A27 vindt de SGP uiterst onverstandig. Bouwen tot 300 meter van de snelweg is volgens de GGD gevaarlijk voor de gezondheid, mengen van wonen en werken is moeilijk te realiseren, en de financiële haalbaarheid is hoogst onzeker. Desondanks wil een meerderheid van de raad de optie voor een beperkte variant in Noordwest toch serieus onderzoeken en zo op tafel houden. Daarmee werd niet gekozen voor de optie van de SGP: geen woningbouw in Houten-Noordwest.

Wel kiezen wij voor Houten-Oost. Daar kan gebouwd worden op een manier die aansluit bij het Houtens DNA, en tot minder verdichting binnen de Rondweg leidt. Dit is ook in lijn met het mooie manifest van een groep inwoners. De meerderheid van de gemeenteraad wilde dit manifest echter niet omarmen. Wel komt er een onderzoek naar de mogelijkheden van Houten-Oost, als compensatie voor wat er niet lukt in Houten-Noordwest. Hiermee blijft dit punt onzeker, wat de SGP betreft was ondubbelzinnig gekozen voor Houten-Oost.

Politieke draai

Dat een meerderheid van de raad voor het onderzoek naar bouwen in Houten-Oost stemde is een politieke draai van jewelste. Wij pleiten al langer duidelijk voor bouwen in Oost. Dat kan snel, duurzaam, groen en betaalbaar. Dit was steeds onbespreekbaar voor de coalitiepartijen. Deze partijen stemden echter toch in met een onderzoek naar bouw in Houten Oost. Helaas gaat dat voorstel nog teveel uit van óók bouwen in Houten-Noordwest, en houdt het te weinig rekening met het Houtens DNA. Een voorbereiding van maar liefst bijna 20 maanden en het uitgeven van 1,5 miljoen euro aan onderzoekskosten bleek toch niet genoeg om afgelopen 21 januari een helder besluit te nemen over bouwen in Houten-Noordwest of Oost.

Voorrang voor Houtenaren

Een SGP-voorstel voor behoud van de groene buffer tussen Houten en Utrecht werd aangenomen, evenals een motie om Houtenaren zoveel mogelijk voorrang te verlenen bij het toewijzen van te bouwen woningen. Onze moties voor een onderzoek naar de woonwensen van Houtenaren en het bouwen van betaalbare flexwoningen kregen geen meerderheid. Ook wil een meerderheid niet dat er wijkgesprekken gehouden gaan worden over de bouwplannen van de Ruimtelijke Koers met als doel overeenstemming te vinden. SGP-Houten heeft de meeste voorstellen van andere politieke partijen ondersteund bij de stemmingen.

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

informatie