Vragen mogelijk asielopvang Nieuwegein locatie Hajé

 In Schriftelijke vragen

Vlak bij de grens tussen de gemeente Nieuwegein en de gemeente Houten ligt het restaurant Hajé.  Op een bewoners voorlichtingsbijeenkomst werd aangegeven dat Hajé op dit moment de enige locatie is waar de gemeente Nieuwegein aan het onderzoeken is of hier een opvang gerealiseerd kan worden voor asielzoekers. Dit leidt tot de nodige reuring in de gemeente Houten en dat met name in Tull en ’t Waal en Schalkwijk bij bewoners die hier in de buurt wonen.- Vragenstellers begrijpen dat er in Nederland een groot aantal asielzoekers dient opgevangen te worden, en dat de druk groot is. Het accent in de vragen, ligt niet op noodzaak van opvang, maar op de keuze van de locatie, betrokkenheid van bewoners van gemeente Houten en het proces van inspraak.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

  1. Graag ontvangen wij een nadere toelichting op selectie van lokale Hajé als enige locatie voor toekomstige opvang van asielzoekers. In het kader van bijvoorbeeld integratie en voorzieningen is de locatie niet logisch;
  2. Graag zouden wij ook een procesplanning ontvangen. Welke besluiten moeten nog genomen voor het realiseren van een AZC op deze locatie, en welke inspraakmomenten zijn er nog, en hoe worden bewoners van onze gemeente betrokken bij de besluitvorming?;
  3. Wij begrijpen dat formeel gesproken de gemeente Nieuwegein een besluit zal nemen over locatie voor opvang van asielzoekers. Echter gezien de mogelijke grote impact op onze inwoners, kan de gemeente Houten actief betrokken worden door de gemeente Nieuwegein, in de besluitvorming voor het plaatsen van een AZC op de grens van onze gemeente? En kunnen wij hierbij als raad ook inspraak hebben op een beslissing welke wordt gemaakt in onze buurgemeente?;
  4. Gezien het feit dat de AZC een potentiële grote impact op de kern Tull en ’t Waal) zal hebben, en het feit dat de gemeente Nieuwegein in de eerste inspraakavonden niet zomaar alle bewoners een uitnodiging stuurde, is er behoefte aan een duidelijk aanspreekpunt vanuit het gemeentehuis in Houten. Onze vraag: wie kan binnen de gemeente Houten als aanspreekpunt fungeren voor de inwoners van de gemeente Houten wat het AZC in Nieuwegein betreft?
  5. Het COA geeft aan dat er nauwelijks incidenten plaats vinden nabij AZC’s. Echter kan het natuurlijk voorkomen in een uitzonderlijk geval dat er toch iets mis gaat. Eén van de inwoners gaf tijdens de tweede avond een opsomming van wat in één week allemaal fout gegaan is bij een andere AZC in Nederland. Kan er proactief nagedacht worden over inzet van handhaving, om inwoners van Tull en ’t Waal en Schalkwijk gerust stellen, mocht het AZC toch geplaatst worden bij Hajé?
  6. De gemeente Nieuwegein heeft met ondernemers gesproken op Het Klooster over het mogelijke AZC, en wat zij hiervan vonden en of ze eventuele bezwaren hadden. Kan de gemeente Houten dit ook doen met de ondernemers in onze gemeente, welke vlakbij gevestigd zijn. Of kunnen we de gemeente Nieuwegein gevraagd worden om dit te doen?
Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter