Schriftelijke vragen inzake afgevoerd agendapunt: aula begraafplaats

 In Schriftelijke vragen
RG Nr.:
( in te vullen door de raadsgriffie)

Datum: 29 augustus 2009

Aan de voorzitter van de raad

Steller vragen: Gijs van Leeuwen

Onderwerp: Aula op de begraafplaats Oud Wulven

Zoals tijdens de algemene beschouwing beloofd komen wij nog terug op het afvoeren van een onderwerp wat jaren op de termijn agenda van de raad heeft gestaan. Het gaat om het onderwerp aula (nieuwe) begraafplaats Oud Wulven. Onderstaand datgene wat ik heb opgemerkt in de agendacie met de reactie daarop.

Gijs van Leeuwen merkt op dat een bepaald punt over de aula op een begraafplaats zelfs zonder verdere toelichting in het geheel van de PM lijst is verdwenen.

Hans Wiegel geeft aan dat de organisatie veel verschillende producten levert, die van allerlei kanten komen in de organisatie. De planning wordt binnenkort wel weer bijgewerkt, maar de ervaring in gemeenteland leert hem dat het in geen enkele gemeente lukt om een betrouwbare planning te maken. De keuze om drie maanden vooruit te plannen is een goede geweest en op dit moment ligt de focus van de organisatie van het college op alle zaken die in juni nog aan de orde komen.

Soms verdwijnen onderwerpen omdat er geen raadsvoorstel nodig is, soms stelt het college andere prioriteiten.

Het onderwerp aula is afgevoerd vanwege andere prioriteiten.

Bij een gemeente van bijna 50.000 inwoners past o.i. een volwaardige begraafplaats met aula. Eerder hebben wij al een discussie gevoerd over de besluiten m.b.t. de aanleg van de begraafplaats destijds en de uitvoering van die besluiten. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal verbeteringen aangebracht, zoals een keerlus voor de auto’s. De enige voorziening die er nu is, is een toilet en een overkapping vergelijkbaar met die van een bushokje. Nog onlangs werd deze fractie weer bevraagd over een voorziening om in ieder geval (bij regen en andere weersinvloeden) droog te kunnen staan.

Wij waren er om die reden erg verheugd over dat dit onderwerp weer op de agenda is gezet. Terecht. Echter, het college heeft het er ook zo weer afgehaald zonder dat de raad in de gelegenheid is geweest zich hierover uit te laten.

Daarover heeft de SGP-fractie een aantal vragen

Het College wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Bent u met ons van mening dat het afvoeren van onderwerpen dan wel het stellen van prioriteiten in beginsel een zaak is van de raad?
  2. Bent u met ons van mening dat een gemeente als Houten over een volwaardige aula op de nieuwe begraafplaats zou moeten beschikken?
  3. Wat waren uw plannen m.b.t. het agendapunt: aula begraafplaats? Welke ambities zouden daarin naar voren kunnen komen?
  4. Gelet op de verkiezingen worden voorziene “heikele” onderwerpen niet meer geagendeerd. Bent u met ons van mening dat dit een onderwerp is wat niet in deze categorie valt?
  5. Is er, gelet op het bovenstaande, ruimte voor agendering voor de verkiezingen?
  6. Bent u bereid in uw voorstel(len), voor zover al niet gedaan, (nogmaals) te kijken naar voorzieningen (een aarden wal bijvoorbeeld) om geluidsoverlast van het naastgelegen voetbalcomplex te minimaliseren?

Ondertekening en naam indiener: Gijs van Leeuwen SGP

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter