Vragen SGP over afsteken vuurwerk tijdens de jaarwisseling

 In Schriftelijke vragen

Vraag:

De VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) hielden in februari een enquête onder burgemeesters over hun ervaringen met vuurwerk rond de jaarwisseling. Wat zijn de resultaten?

Aan de enquête deden 205 burgemeesters mee:

  • In 73% van de gemeenten is oud en nieuw rustig verlopen
  • 70% wil vrije verkoop van vuurwerk aan particulieren blijven toestaan
  • 66% wil verkoopdagen inkorten naar twee dagen (25%) of 1 dag (41%), 33% wil het bij 3 dagen laten
  • 56% wil lokale bevoegdheden om afsteektijden zelf te bepalen binnen de bandbreedte van het Vuurwerkbesluit
  • 67% wil de afsteektijden verkorten, waarvan 55% vanaf de avond en 12% vanaf de middag. 33% vindt een wijziging niet nodig.
  • 67% van de burgemeesters wil dat de verkoophoeveelheid van 25 kilo verminderen aan particulieren, 20% ziet geen reden tot aanpassing;
  • 70% wil geen aanvullende bevoegdheid om vuurwerkvrije zones in te stellen
  • 15% van de gemeenten wil het andersom, door afsteekplaatsen aan te wijzen
  • 88% vindt het aantal verkooppunten in hun gemeente precies goed

Eind mei vindt er een overleg plaats in de Tweede Kamer over dit onderwerp.

De SGP wil graag weten, hoe onze burgemeester in deze discussie staat.

Antwoord burgemeester:

In de afgelopen jaren is er in de gemeente Houten geen sprake geweest van grootschalige vernielingen of ernstige overlast door het afsteken van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling. Daarnaast is er ook een grote groep inwoners die plezier beleeft aan het traditionele afsteken van vuurwerk. Om deze redenen is de burgemeester geen voorstander van een absoluut verbod op consumentenvuurwerk.

Ten aanzien van het instellen van vuurwerkvrije zones geldt dat de burgemeester op basis van artikel 2:73 APV reeds de bevoegdheid heeft om dergelijke zones in te stellen. Er bestaat geen behoefte aan aanvullende bevoegheden op dit punt.

 

Ook in Houten bestaat er behoefte aan het inperken van de tijd waarop vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. Inmiddels is door het kabinte aan deze landelijke roep om inperking op  invulling gegeven. Met ingang van de komende jaarwisseling mag pas vanaf 18 uur op oudjaarsdag vuurwerk worden afgestoken. Bovendien wordt de verkooptijd van vuurwerk teruggebracht van 3 naar 2 dagen.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter